Sportongeval

Wanneer je op training of tijdens een wedstrijd een sportongeval hebt voorgehad,
dan moet je dit zo snel mogelijk ( BINNEN DE 14 DAGEN ) aangeven bij de secretaris van FC Westouter 
Delhaye jef 057/44/60/31  of 0496530399

Er zal een aangifteformulier te bekomen bij de ploegafgevaardigde of bij de secretaris zelf,  moeten ingevuld worden.
U kunt deze ook zelf downloaden via deze LINK *
*( Er opent een nieuwe pagina met het aangifteformulier.
Indien de pagina niet opent houd de CTRL-knop ingedrukt terwijl je de link aanklikt met de muis
)

- Medisch getuigschrift volledig laten invullen door behandelende arts.
(Let wel op dat indien kiné nodig geacht word dit ook vermeld word,
anders dient dit achteraf met doktersattest aangevraagd te worden)
- Vragenlijst zo goed mogelijk zelf invullen.
(De aangifte van ongeval vult de secretaris zelf in aan de hand van de ingevulde vragenlijst)

Beide formulieren moeten BINNEN DE 14 DAGEN NA HET ONGEVAL
samen met een klevertje van de mutualiteit  worden overhandigd aan één van volgende personen:

- De ploegafgevaardigde
-  De Secretaris

Enkele dagen nadien zal je via het secretariaat een brief ontvangen met een dossiernummer,
een reglement FSF en een attest van herstel dat door de behandelende dokter na herstel moet ingevuld worden.

Hou goed alle rekeningen en doktersbriefjes bij. Eerst dien je de tussenkomst te vragen aan het ziekenfonds.
Het uitbetalingattest dient samen met alle andere rekeningen EN HET ATTEST VAN HERSTEL te worden binnengebracht
bij een van bovenvermelde personen.

Wat later ontvang je dan de kosten (via overschrijving op rekening),
verminderd met een vrijstelling van 9,90 euro.
Op te merken valt dat niet alle speciale behandelingen en tapes worden terugbetaald.(zie reglement FSF)

Als het aantal zittingen voor kiné moeten verhoogd worden,
dient dit vooraf aangevraagd te worden met een doktersattest aan het FSF via één van bovenvermelde personen.
Bij hen kan je eventueel bijkomende inlichtingen bekomen.

Belangrijk is ook dat een speler pas opnieuw kan trainen en spelen nadat hij/zij volledig genezen werd verklaard door de behandelende arts.
(attest van herstel ingevuld en ondertekend door behandelende arts binnenbrengen bij één van bovenstaande personen)

Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn
van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur ...).
Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping ...
Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering.
Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...)
dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.
Het  Bestuur  FCW